Twentse Politie Kapel

Welkom op de website van de Twentse Politie Kapel

De Twentse Politie Kapel (TPK) werd opgericht op 26 juli 1927 onder de naam Enschedese Politie Muziek Vereniging (EPMV).

Tot 1998 bestond de EPMV uit een orkest en een drumband. Wegens een tekort aan drumbandleden werd in 1998 de toen nog zelfstandig functionerende drumband opgeheven. Deze ontwikkeling zagen we ook bij veel andere orkesten.

Zoals elke vereniging heeft ook de EPMV goede en minder goede tijden gekend. Zo liep het ledental vlak na de tweede wereldoorlog zover terug dat er aan het opheffen van de vereniging werd gedacht. Gelukkig wist het toenmalige bestuur en haar leden deze moeilijke tijd te overwinnen. In de jaren die volgden krabbelde de EPMV uit het diepe dal omhoog en ontstond er een muziekvereniging welke tot op de dag van vandaag als gezond mag worden bestempeld. In het verleden heeft de vereniging nooit meer leden gehad als nu.

De naam Twentse Politie Kapel (T.P.K.) is ontstaan in 1995 in verband met de reorganisatie van de Nederlandse politie.

Wegens een tekort aan drumbandleden werd in 1998 de toen nog zelfstandig functionerende drumband opgeheven. Deze ontwikkeling zagen we ook bij veel andere orkesten.

De T.P.K. bestaat nu uit ongeveer 45 leden. Veel daarvan zijn werkzaam of werkzaam geweest (inmiddels gepensioneerd) binnen het Twentse Politiekorps. Ook hebben we een aantal burgerleden.

De T.P.K. is een harmonie-orkest en brengt onder leiding van de dirigent Willem Loff een repertoire ten gehore, variërend van licht klassiek tot de hedendaagse pop- en musicalmuziek. Onder zijn leiding behaalde de T.P.K bij het Nationaal Concertconcours op 15 november 2014 de 1ste prijs, 88,5 punten, met promotie naar de 4de Divisie. 

Op zaterdag 23 november 2019 heeft T.P.K. deelgenomen aan het concertconcours in het Muziekcentrum in Enschede. Hier is wederom de 1ste prijs behaald met 83,0 punten. 

Enkele vaste onderdelen op ons jaarlijkse programma zijn de optredens op Koningsdag, bij herdenkingen zoals bij de Indië-herdenking op 15 augustus, de verjaardag van het bejaardencentrum de Posten in maart en het kerstconcert in samenwerking met het Politie Mannenkoor Twente.
Gemiddeld staat het aantal activiteiten per jaar op ongeveer 30.

De T.P.K. heeft al jaren goede contacten met enkele buitenlandse Politie muziekverenigingen en koren. Het Deense Politie-orkest uit Odense is al meerdere keren bezocht en ook bij ons te gast geweest.

De T.P.K. is aangesloten bij de Bond van Politie Muziekverenigingen.

In 1991 is er ook  een amusements-orkest opgericht onder de naam Little Constable Band (L.C.B.)
De leden van dit orkest (18) musiceren ook in de T.P.K.

De Districtschef Twente-Nationale Politie, Karlijn Baalman, is Beschermvrouw van de T.P.K.