ORKEST
De Twentse Politie Kapel verzorgt jaarlijks diverse optredens in Twente, maar ook daar buiten. Meestal in nauwe samenwerking met een plaatselijk koor of orkest. 
Ook wordt de Twentse Politie Kapel regelmatig gevraagd voor officiële gebeurtenissen zoals bij beëdigingen, openingen of open-dagen van Politiebureaus.